MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 29. 10. 2015

Seminář je zaměřen na problematiku praktického významu rozhodčího řízení, jeho úskalí, ale i na provázanosti      na smluvní praxi zejména v přeshraničním a mezinárodním obchodním styku. Upozorníme Vás na největší problémy v obchodních vztazích se zahraničím, jak se jim vyvarovat a jak se připravit na možné uplatňování nároků právní cestou.

Termín:            19. listopadu 2015 od 13.00 – 17.00 hod.         

Místo konání:     OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 JihlavaProgram semináře:

12.30 - 13.00                PREZENCE

13.00 - 16.30                PREZENTACE NA UVEDENÁ TÉMATA (s přestávkami)

16.30 - 17.00                 DISKUSE


Lektoři:
          

Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Vít Horáček, Ph.D. se posledních 25 let intenzivně zabývají problematikou mezinárodního i tuzemského rozhodčího řízení a jsou rozhodci u celé řady mezinárodních rozhodčích institucí.

Cena:             400,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava,  600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přihlášku (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 18. 11. 2015.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300 v období od 9. 11. 2015 do 18. 11. 2015. Variabilní symbol: 191115.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.

MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK
smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Obsahová specifikace semináře:

Způsoby a úskalí rozhodování sporů v mezinárodním/příhraničním obchodním styku

Rozhodčí řízení

Místo řízení

Například: Česká Republika, Bulharsko, Francie, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Británie, některé zámořské destinace ad.

Rozhodci v mezinárodním rozhodčím řízení

Význam a úloha procesního zastoupení ve sporech z mezinárodního obchodního styku

Příprava na řešení možného budoucího sporu, náklady řízení, financování sporu a vymáhání nároků

Úloha, význam a postavení některých stálých mezinárodních rozhodčích soudů a institucí

K některým mezinárodním rozhodčím soudům a rozhodčím institucím

Rozhodné právo

Mezinárodní rozhodčí soudy – Mezinárodní rozhodčí instituce

Rizika extenzivního účinku rozhodčích smluv na třetí osoby

Insolvence, akcesorické závazky, ručení a zajištění pohledávek v mezinárodním obchodě