DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2015 - 2016 VČ. KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 30. 09. 2015

V roce 2015 došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti, především v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva. Další změny a novely se chystají od roku 2016. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací.

Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

Zvláštní pozornost bude věnována novému formuláři kontrolního hlášení v DPH.Např.

Termín:           26. 10. 2015  09.00 – 13.00 hod.

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava, http://www.hotelgmahler.cz/cs/

Cena:               1.200,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava; 1.500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přednášející:   Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Přihlášku (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 23. 10. 2015.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300 v období od 19. 10. 2015 do 23. 10. 2015. Variabilní symbol: 261015.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.