Tisková zpráva POSPOLU

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: POSPOLU, Vydáno dne: 15. 06. 2015

Dne 3. 6. 2015 proběhlo regionální setkání zástupců škol a firem v rámci projektu „POSPOLU“ v prostorách školicího střediska firmy Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě, které organizovalo OHK Jihlava. Akce se konala od 9 do 17 hodin.

Setkání zahájila radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová z Krajského úřadu Kraje Vysočina, která vyzdvihla potřebu technického vzdělávání. Cílem setkání bylo informování o výsledcích projektu „POSPOLU“, systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), jednotce výsledků učení, dále pak konkrétní výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu, kdy zástupci jednotlivých partnerství prezentovali své výstupy (BOSCH Diesel s. r. o. Jihlava, CZ LOKO, SŠ PTA Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou). Součástí programu byla také prohlídka školicího střediska BOSCH Diesel s. r. o. a diskuze mezi jednotlivými účastníky. Tohoto setkání se zúčastnili jak zástupci z řad podnikatelské sféry, tak i ze školské sféry. Celkový počet účastníků byl 28.Samotná akce je jednotlivými účastníky hodnocena velmi kladně. Pro příklad uvádíme jednotlivé reakce účastníků:

Všichni zúčastnění se shodli, že je nutné vzdělávat žáky v technických oborech, prohlubovat jejich znalosti a dovednosti a vést žáky již od útlého věku k technickému vzdělávání a manuální zručnosti.

Pár fotografií: