Pozvánka Pospolu REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: POSPOLU, Zdroj: www.pospolu.cz, Vydáno dne: 22. 05. 2015

Partnerství projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu Pospolu.

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu a technického vzdělávání.Datum konání: 3. 6. 2015
Čas: 9.00 – 17.00 hodin
Místo konání: Bosch Diesel s.r.o., Pávov 121, 586 06 Jihlava

Program:

8.30 – 9.00 Prezence, příjezd účastníků
9.00 – 9.30 Úvodní slovo
- Ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
- Ing. Bc. Petra Jírová, projektová manažerka OHK Jihlava
9.30 – 11.30 Výsledky projektu POSPOLU, návrhy systémových opatření a ECVET - Mgr. Martina Kaňáková, NÚV Praha
11.30 – 12.30 Oběd
12.30 – 14.30 Zkušenosti partnerství zapojených do projektu a prohlídka školicího střediska BOSCH Diesel s. r. o.
- Zdeněk Pavlíček, BOSCH Diesel s. r. o.
- Jaroslav Tesař, SŠ PTA Jihlava
- Jiří Křivánek, SŠ PTA Jihlava
14.30 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.30 Zkušenosti partnerství zapojených do projektu
- Mgr. Tomáš Brancuzský, CZ LOKO
15.30 – 16.00 Zkušenosti partnerství zapojených do projektu
- Ing. Josef Crha, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
16.00 – 16.45 Diskuze nad probíranými tématy se zástupci NÚV, OHK Jihlava,
BOSCH Diesel s. r. o., CZ Loko, SŠ PTA Jihlava a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, vyhodnocení závěrů diskuze
16.45 – 17.00 Závěrečné slovo

Uvedený program je orientační.

Těšíme se na setkání!
Ing. Bc. Petra Jírová, projektový manažer OHK Jihlava

Akce je bezplatná, je určena pro zástupce škol, zaměstnavatelů, profesních sdružení a zřizovatelů. Počet účastníků je omezen.

Záštitu nad touto akcí převzala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová.

Potvrzení Vaší účasti zašlete nejpozději do 27. 5. 2015 na e-mail jirova@hkjihlava.cz.