V měsíci listopadu 2014 byla ukončena realizace projektu

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: ICT, Vydáno dne: 14. 11. 2014Zvýšení konkurenceschopnosti MSP efektivním využitím ICT

V průběhu 30 měsíců realizace projektu (od 1.6.2012) se podařilo, v souladu s projektovým záměrem a cílem, vytvořit a pilotně vyzkoušet nové programy, které rozšíří nabídku dalšího vzdělávání pro naši podnikatelskou veřejnost, majitele a manažery především malých a středních firem. V průběhu realizace projektu se podařilo ustavit dělný a velmi odborně fundovaný kolektiv tvůrců odborných modulů a jejich oponentů a rovněž zainteresovat do projektu více než čtyřicetičlennou pilotní skupinu z řad podnikatelů a manažerů. Velmi aktivní přístup všech účastníků (a poskytovaná zpětná vazba při pilotážích) vytvořil velmi dobré prostředí pro tvorbu programů tak, aby byly opravdu přínosem pro cílovou skupinu projektu, která e pilotáže zúčastnila i pro to, aby pro období udržitelnosti projektu byly připraveny potřebné odborné podklady. Realizační tým si přitom plně uvědomuje, že téma, které rozšíří nabídku vzdělávacích aktivit, je velmi dynamické a zaznamenává velmi bouřlivý rozvoj. Tím spíše je nutné, aby se takový program stal součástí nabídky vzdělávacích aktivit Okresní hospodářské komory v Jihlavě.

Soubory ke stažení:

Modul 1 Vývoj ICT a možnost využití pro MSPř.zip

Modul 2 Firemní IS.zip

Modul 3 Využití internetu pro firemní MKT.zip

Modul 4 Alternativní HW a SW.zip

Modul 5 Technický rámec řešení IT.zip

 

Nedílnou součástí a jedním z výstupů projektu je i připravená příručka, zahrnující všechny vytvořené moduly.

Příručka je všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na adrese: