Průběh projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Inovace vzdělávání, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 04. 11. 2014

V období od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2014 probíhala dvoudenní prezenční výuka 3. modulu „Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka“.

Prezenční výuku absolvovaly tyto střední odborné školy v níže uvedených termínech:

1. – 2. 4. 2014   SPŠ a SOU Pelhřimov
14. – 15. 4. 2014   SUPŠ Jihlava – Helenín
12. – 13. 5. 2014   SZŠ a VOŠZ Jihlava, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
11. – 12. 6. 2014   SŠOS Jihlava
18. – 19. 9. 2014   SPŠ Jihlava (nově od 1. 7. 2014 SŠ PTA Jihlava)
7. – 8. 10. 2014   OA a HŠ Havlíčkův Brod
13. – 14. 10. 2014   SŠA (nově od 1. 7. 2014 SŠ PTA Jihlava)

Výuka probíhala v Hotelu Na Kocandě, v Želivě.
Nyní probíhá implementace poznatků z 3. modulu do školní praxe a evaluace prezenční výuky.