Průběh realizace projektu Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Výukové podpory, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 21. 10. 2014

Okresní hospodářská komora pokračuje v realizaci projektu Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání.

V rámci projektu se podařilo úspěšně vytvořit celkem 6 výukových podpor a všechny připravené materiály pilotně ověřit v rámci dvoudenních seminářů za účasti 23 lektorů dalšího vzdělávání.

Pět vzdělávacích programů je kompletně v závěrečné fázi projektu budou probíhat dílčí úpravy programů podle připomínek oponentů a poznatků z pilotního ověření tak, aby programy byly připraveny k akreditaci MŠMT a dalšímu využití v pro cílovou skupinu lektorů.