Projekt Technická Vysočina: – ZAPOJTE SE, VZDĚLÁVEJTE SE

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Technická Vysočina, Zdroj: TechVys, Vydáno dne: 23. 07. 2014

V současné době v rámci projektu Technická Vysočina jsou dostupné následují e-learningové kurzy.

Modul 1 - Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání
Modul 2 - Základy ekonomické gramotnosti
Modul 3 - Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích
Modul 4 - Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání.
Modul 5 - Kvalita ve vzdělávání - metody a kritéria jejího posuzování.
Modul 6 - Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé se zaměřením na oblast dalšího profesního vzdělávání.
Modul 7 - Tréninkové metody vzdělávání dospělých.
Modul 8 - Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika.
Modul 9 - Práce v týmu a týmová dynamika.
Modul 10 - Multioborové technické vzdělání pro praxi – pouze prezenční formou.

Do learningových kurzů se můžete registrovat na http://lms.techvys.cz/login/signup.php

1. Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání

Cílem modulu je seznámení účastníků s teoretickým i praktickým využitím elektronické podpory vzdělávání (především e-learningu a blended learningu).

2. Základy ekonomické gramotnosti (EBCL – ekonomická alternativa k ECDL)

Kurz nabízí ekonomům i neekonomům možnost získání know-how a znalosti pro podnikovou praxi. Modul představuje znalostní přípravu na zkoušku a získání certifikátu EBC*L (European Business Licence). Certifikát EBC*L je mezinárodně uznávaný standard ekonomického vzdělání.

3. Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích

Kurz je zaměřen na osvojení metod zjišťování vzdělávacích potřeb vhodných pro různé cílové skupiny a průmyslové podniky v sektoru IT.

4. Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání

Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání

5. Kvalita ve vzdělávání – metody a kritéria jejího posuzování

Cílem modulu je osvojení způsobu hodnocení kvality a výstupů vzdělávacích programů a posílení schopnosti posoudit vhodnost didaktických metod pro zprostředkování různých typů poznatků (měkké dovednosti; tvrdé poznatky a znalosti).

6. Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé se zaměřením na oblast dalšího profesního vzdělávání

Cíl modulu je zaměřen na osvojení metod tvorby jednotlivých kroků vzdělávací aktivity a stanovení efektivního způsobu hodnocení její účinnosti.

7. Tréninkové metody ve vzdělávání dospělých

Cíl modulu je zaměřen na osvojení metod používaných ve vzdělávání dospělých se zaměřením na interaktivní výukové metody.

8. Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika

Cíl modulu je zaměřen na zlepšení komunikačních a prezentačních dovedností lektorů v rámci vzdělávacích aktivit ve vzdělávání dospělých.

9. Práce v týmu a týmová dynamika

Hlavním cílem je naučit účastníky využívat týmové dynamiky a aktivizačních činností pro posílení efektivní komunikace a spolupráce a především pro podporu synergického efektu skupiny.

10. Multioborové technické vzdělání pro praxi

Praktické osvojení základních dovedností oborů - truhlář, elektrikář, zedník a instalatér společně s postupy vhodnými pro vzdělávání dospělých, upevnění správných návyků pro přípravu a prezentaci výukových témat. Účastníci prakticky využijí dříve osvojené kompetence z modulů 1-9.