Podnikatelská mise do ÍRÁNU

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Zahraniční obchod, Zdroj: HK ČR, Vydáno dne: 21. 07. 2014

Hospodářská komora ČR a Velvyslanectví ČR v Teheránu si Vás dovolují pozvat k účasti v podnikatelské misi do ÍRÁNU, která se uskuteční ve dnech 14. – 17. 9. 2014. Podnikatelskou misi povede Ing. Ilja Mazánek, předseda Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR a v jednání je i účast vysokého představitele Ministerstva zahraničních věcí ČR a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Na přípravě jednotlivých položek programu nyní intenzivně pracujeme. Hlavním bodem programu bude Česko – íránské podnikatelské fórum, které bude zaměřeno převážně na infrastrukturu, dopravu a s nimi spojené obory. Pokud má zájem o účast i firma z jiného oboru, která v Íránu má již rozpracovány zakázky či projekty, může se samozřejmě k naší cestě připojit. Po podnikatelském fóru budou probíhat bilaterální jednání firem na základě Vámi zaslaných firemních profilů. V programu dále počítáme s návštěvou zóny volného obchodu, investiční agentury, významné firmy apod. Dostatek času bude i na vaše individuální jednání s partnery.

Účastnický poplatek ve výši 49.700,- Kč zahrnuje letenku, 4x ubytování se snídaní, poměrnou část nákladů na pronájmy, místní transfery, catering a organizační zajištění mise. Vzhledem k nutnosti vyřízení víz a potvrzení letenek prosíme zájemce, aby zaslali vyplněné závazné přihlášky a firemní profily (elektronicky) nejpozději do úterý 5. 8. 2014.

Srdečně Vás na tuto akci zveme a těšíme se na Váš zájem!

Download: profil firmy EN, Závazná přihláška

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Lenka Týčová
Manažer projektu
Zahraniční odbor / Foreign Department
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY / CZECH CHAMBER OF COMMERCE
Freyova 27/82 | CZ-190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 266 721 379| Fax: +420 266 721 695
tycova@komora.cz | www.komora.cz