Průběh projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Inovace vzdělávání, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 22. 01. 2014


V období od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2014 probíhala dvoudenní prezenční výuka 2. modulu „Pedagogické kompetence a skupinová dynamika“.

Prezenční výuku absolvovaly tyto střední odborné školy v níže uvedených termínech:

Výuka probíhala v Hotelu Na Kocandě, v Želivě.
Nyní bude následovat implementace poznatků z 2. modulu do školní praxe a evaluace prezenční výuky.