Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Technická Vysočina, Vydáno dne: 03. 06. 2013


Dne 31. května 2013 byl ukončen projekt Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých V rámci projektu vzniklo deset nových vzdělávacích modulů:V průběhu projektu byly vzdělávací moduly pilotně ověřeny. Pilotní ověřování proběhlo prezenční formou a e-learningovou formou. V budoucnu mohou být moduly nabízeny prezenční formou a formou e-learningu. Firmám, školám a vzdělávacím institucím pomohou navrhnout formy vzdělávání, které jsou vhodné pro další profesní vzdělávání dospělých, podpoří rozvoj dovedností, stanoví potřeby cílové skupiny dospělých i konkrétních podniků v dalším profesním vzdělávání i v oblasti moderních metod interaktivního vzdělávání dospělých. Pomohou i školitelům a manažerům technicky zaměřených firem stanovit vzdělávací potřeby, učí je formulovat zadávací dokumenty pro výběr dodavatelů vzdělávacích modulů a učí je vyhodnocovat efektivitu.

Grantový projekt Technická Vysočina byl zahájen v červnu 2010. Cílem projektu bylo prohloubit regionální nabídku dalšího vzdělávání pro technicky zaměřené firmy v Kraji Vysočina a posílit vztah mezi školami, vzdělávacími institucemi a firemní sférou. Do projektu se mohli zapojit lektoři, učitelé, pracovníci vzdělávacích institucí i technicky zaměřených firem. Pro posílení informovanosti zájemců o další vzdělávání slouží nový Informační portál Kraje Vysočina www.techvys.cz E-learningové vzdělávací kurzy jsou umístěny na Metodickém portále Technické Vysočiny http://lms.techvys.cz/

Projekt probíhal v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Poskytovatelem grantu byl Kraj Vysočina. Příjemcem a realizátorem společnost bit cz training, s.r.o. spolu se svými partnery, kterými byli Okresní hospodářská komora Jihlava, DUNA JL s.r.o., Střední škola stavební Jihlava a DAMACO Group s.r.o.