Průběh projektu: Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Inovace vzdělávání, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 22. 03. 2013

OPVK
V období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2012 probíhala dvoudenní prezenční výuka 1. modulu „Sociální dovednosti a efektivní komunikace“.

Prezenční výuku absolvovaly tyto střední odborné školy v níže uvedených termínech:
  19. – 20. 11. 2012 SUPŠ Jihlava – Helenín
  29. – 30. 11. 2012 SPŠ Jihlava
  17. – 18. 12. 2012 SZŠ a VOŠZ Jihlava, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
  10. – 11. 1. 2013 OA a HŠ Havlíčkův Brod
  28. – 29. 1. 2013 SŠA Jihlava
  7. – 8. 2. 2013 SPŠ a SOU Pelhřimov
  11. – 12. 3. 2013 SŠOS Jihlava
Výuka probíhala v prostředí NIDV, Vzdělávací a konferenční centrum Telč, který vyhrál výběrové řízení na dodavatele „Zajištění servisních služeb“.
Nyní bude následovat implementace poznatků z 1. modulu do školní praxe a evaluace prezenční výuky.