TECHNICKÁ VYSOČINA V ROCE 2013 – ZAPOJTE SE, VZDĚLÁVEJTE SE

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Technická Vysočina, Vydáno dne: 05. 03. 2013


V současné době v rámci projektu Technická Vysočina vznikají e-learningové kurzy deseti modulů.od února do května 2013 pilotní ověřování distanční formou výuky. Pilotního ověřování prostřednictvím e-learningu se může zúčastnit dalších 243 zájemců.

Vzdělávací moduly Technické Vysočiny jsou učeny firmám s technickým zaměřením, školám a vzdělávacím institucím v Kraji Vysočina, kterým pomohou navrhnout formy vzdělávání vhodné pro další profesní vzdělávání dospělých, podpoří rozvoj dovedností, stanoví potřeby cílové skupiny dospělých i konkrétních podniků v dalším profesním vzdělávání i v oblasti moderních metod interaktivního vzdělávání dospělých. Pomohou školitelům a manažerům technicky zaměřených firem stanovit vzdělávací potřeby, učí je formulovat zadávací dokumenty pro výběr dodavatelů vzdělávacích modulů a učí je vyhodnocovat efektivitu.

Účast ve všech těchto pilotních e-learningových kurzech je zdarma. Účastníci z Kraje Vysočina se mohou přihlásit na e-mailu: katrin.hromadkova@bitcz.cz nebo u kontaktních osob všech partnerů projektu.
E-learning je dostupný na této webové adrese: http://lms.techvys.cz