projekt: Zvýšení konkurenceschopnosti MSP efektivním využitím ICT

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: ICT, Vydáno dne: 19. 12. 2012

Hospodářská komora vyvíjí od svého založení aktivity na poli dalšího vzdělávání. Shromažďuje poznatky z podnikatelské sféry a hledá možnosti, jak zprostředkovat podnikatelům i ostatní veřejnosti takové vzdělávací produkty, které na trhu běžně dostupné nejsou, ale je po nich poptávka.

Předkládaným projektem chceme reagovat na tento stav a nabídnout cílovým skupinám (manažeři-účastníci dalšího vzdělávání i lektoři) zcela nový produkt, vytvořený "na míru" s využitím moderních a efektivních vzdělávacích metod.

Realizací projektu a připraveným programem chceme usnadnit manažerům MSP rozhodování o možnostech využití ICT v jejich firmách, zvýšit jejich osobní dovednosti a znalosti v této oblasti s následným pozitivním dopadem do efektivnosti využití ICT a do úrovně konkurenceschopnosti firmy.

Produkt vytvoříme tak, aby byl pro cílovou skupinu přitažlivý, efektivní časově i vědomostně a zároveň pomohl vytvořit pro absolventa nezbytnou přidanou hodnotu pro jeho vlastní manažerské rozhodování.

Na základě výsledků průzkumu mezi malými a středními firmami (MSP) jsme vybrali 5 tematických okruhů, které respondenti průzkumu označili jako důležité pro rozvoj jejich podnikání.

Jedná se o tyto okruhy:

Pro každý tento okruh vytváříme krátký efektivní vzdělávací program, který pilotně vyzkoušíme na omezené skupině účastníků. Toto pilotní ověření proběhne v rozsahu 20 vyučovacích hodin za každý okruh v období červen 2013 až srpen 2014 ve školící místnosti OHK Jihlava (měsíční rozsah - 7 vyučovacích hodin).

Účast v pilotních seminářích je pro účastníky ZDARMA.

Věříme, že tato nabídka Vás zaujme a včas si proto rezervujete místo v pilotní skupině.

Kontakt pro přihlášení: Ing. Miloslav Ileček | manažer projektu | ILECEK@HKJIHLAVA.CZ | 561 114 331, 603 253 941