Jak nastartovat úspěšné podnikání?

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 23. 10. 2012


Pomáháme našim zákazníkům růst tím, že zvyšujeme hodnotu a výkon jejich firem

Máte zajímavý nápad a uvažujete, že začnete podnikat?
Nejste si však jistí, co všechno pro úspěšný rozjezd podnikání musíte udělat?

Přijďte se poradit do naší bezplatné poradny pro začínající podnikatele, která funguje každé první úterý v měsíci od 15:30 hodin v zasedací místnosti Okresní hospodářské komory Jihlava v Benešově ulici č. 1256/13.

Poradna funguje vždy po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 602 564 776 nebo na mailu start@strateg.cz. Domluvit lze případně i jiný termín.Jak se připravit?

Před návštěvou poradny doporučujeme zamyslet se nad následujícími otázkami a ujasnit si odpovědi na ně.

Při návrhu nového business modelu se většinou postupuje v tomto pořadí: Podrobnosti naleznete na www.strateg.cz/start-uspesneho-podnikani.html nebo na www.hkjihlava.cz/view.php?cisloclanku=2012100009

Poradna je zajišťována Okresní hospodářskou komorou ve spolupráci s poradenskou firmou www.strateg.cz.