Průběh projektu: „EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: EM, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 17. 10. 2012

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2012 realizovala projekt zaměřený na specializované vzdělávání vedoucích pracovníků a manažerů malých a středních firem s názvem

„Excelentní manažer malé a střední firmy“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022.

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení kompetencí manažerů malých a středních firem, nezbytných pro zvládnutí současné složité ekonomické situace, jakož i zvýšení kvality řízení malých a středních firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace cíleného dalšího vzdělávání.

V rámci tohoto projektu bylo k 30. 9. 2012 podpořeno celkem 57 manažerů malých a středních podniků (z toho 39 mužů a 18 žen) v šesti vzdělávacích modulech a to: Z celkového počtu 57 podpořených účastníků jich bylo 55 úspěšných (z toho 38 mužů a 17 žen), což znamená, že složili úspěšně závěrečný test a absolvovali z více jak 80 % prezenční formy výuky konkrétního modulu.

Účast na projektu byla hrazena z prostředků EU (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a byla tudíž zdarma.

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky