Seminář: „Práva k duševnímu vlastnictví“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: TechNet, Vydáno dne: 19. 09. 2012

OPVK

Zveme vás na seminář vedený Mgr. Petrem Ostrouchovem a Mgr. Rudolfem Leškou, LL.M. (Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Praha 1).

-- Termín: středa 3. října 2012
-- Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku práv duševního vlastnictví.

Program semináře:
10:30–11:00 Registrace účastníků
11:00–12:30 Základní přehled práv duševního vlastnictví v českém právu (autorské právo a práva související a průmyslová práva), způsob jejich ochrany a nakládání s nimi
12:30–14:00 Praktické otázky účastníků semináře a odpovědi lektora

Účast na semináři je bezplatná.

V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo zrušení tohoto semináře.

Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 25. září 2012 na emailovou adresu: jihlava@czechinvest.org.
V přihlášce, prosím, uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.
Účastníci si mohou předem vyžádat publikaci k právům, aby s ní mohli pracovat a obracet se na přednášející s konkrétními dotazy.