Projekt Tech_Net finišuje. Co po něm zůstává?

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: TechNet, Zdroj: Ivana Hubáčková, vedoucí komunikace projektu Tech_Net, Vydáno dne: 16. 08. 2012

OPVK

(Liberec, TUL, srpen 2012)

Do projektu Textilní fakulty liberecké TU se během tří let zapojilo přes tisíc osob s cílem přispět k odstranění komunikační bariéry mezi akademickou a výrobní sférou. Projekt letos na podzim končí. Řada aktivit, které na svém kontu ve spolupráci s partnery, profesním sdružením ATOK, Hospodářskou komorou ČR, vládní agenturou CzechInvest a ČVUT v Praze má, bude fungovat dál.

„Budeme pokračovat zejména v aktivitách, které mají potenciál ulehčit a zefektivnit komunikaci mezi fakultou a odborníky z praxe tak, aby se více uplatňovaly aktuální výsledky vědy a výzkumu v akademické a průmyslové sféře.“, říká Blanka Tomková z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci, manažerka projektu Tech_Net. Týká se to například internetového diskusního fóra, kde může odborná i laická veřejnost sdílet různé názory, náměty a nové poznatky o vědě, výzkumu a průmyslové praxi v textilním odvětví.

Tým projektu Tech_Net v současné době dokončuje skripta Principy partnerské spolupráce. Ta by měla v budoucnosti sloužit jako pomůcka při výuce nově připravovaného stejnojmenného předmětu. „Principy partnerské spolupráce vidíme zejména ve spolupráci na projektech a s tím související týmovou prací, v respektování odlišných firemních kultur partnerů a dalších subjektů zapojených do projektů. Za důležitou až nezbytnou považujeme spolupráci postavenou na principu otevřené komunikace, srozumitelné prezentace informací, ale i prezentace osobní.“, upřesňuje Blanka Tomková zaměření skript. S řadou dovedností spojených s uvedenými principy se mnozí studenti TUL měli možnost seznámit na seminářích soft skills, které pro ně tým projektu v průběhu tří let pořádal. V průběžných písemných hodnoceních seminářů jejich účastníci opakovaně projevili přání, aby byly zařazeny do povinné výuky na FT TUL, což by měl právě předmět Principy partnerské spolupráce mimo jiné umožnit.

Nadějná je i budoucnost příručky Práva duševního vlastnictví, kterou tým projektu Tech_Net připravil ve spolupráci s pražskou Advokátní a patentovou kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol. „Příručka poslouží jako metodická pomůcka při přípravě spolupráce se stávajícími i novými partnery TUL., ., konstatuje Blanka Tomková. Dodejme, že vládní agentura CzechInvest, která je partnerem projektu Tech_Net, se díky vydání příručky chopila příležitosti a pořádá ve spolupráci s TUL a autory příručky od letošního dubna ve svých regionálních kancelářích celorepublikový blok seminářů na téma práva duševního vlastnictví, o které je velký zájem.


(Liberec, TUL, srpen 2012)