Projekt CzechEkoSystem - OHK Jihlava jako subdodavatel služeb

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: CzechEkoSystem, Vydáno dne: 14. 06. 2012Okresní hospodářské komora Jihlava jako subdodavatel služeb Skauta se společně s firmou EUROGRANT Consulting s.r.o. podílí na realizaci projektu CzechEkoSystem, jehož cílem je poskytnutí podpory především začínajícím technologickým MSP pro zvýšení připravenosti firem především v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rizikového kapitálu. Projekt CzechEkoSystem je financován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) prioritní osa 6, program 6.1 Poradenství.

Cílem projektu je koordinovaně předat Žadateli potřebné informace v podobě specializovaného poradenství. Toto poradenství pro inovační podnikatelské subjekty bude koordinováno odborně zdatnou osobou, koučem, tak, aby se maximalizovala efektivita procesu rozvoje podniku Žadatele z hlediska nákladů a potřebného času s cílem podpořit vznik a přežití perspektivních inovativních firem. Projekt je zaměřen na nabídku urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP, tedy na získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu či služby, praktickém uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností MSP, to vše za účelem přípravy na získání financování formou rizikového kapitálu. Bližší informace k projektu naleznete na http://www.eurogrant.cz/ces/

Download:
prospekt_CES.pdf