Proběhla první vlna pilotního ověřování - Technická Vysočina

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Technická Vysočina, Vydáno dne: 21. 03. 2012


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0034

Proběhla první vlna pilotního ověřování 10 nově vzniklých vzdělávacích modulů, které se zúčastnilo 131 účastníků.

Grantový projekt Technická Vysočina, který probíhá v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, tímto pokračuje v souladu s harmonogramem realizace projektu.

Poskytovatelem je Kraj Vysočina, příjemcem a realizátorem společnost bit cz training, s.r.o. spolu se svými partnery Okresní hospodářskou komorou Jihlava, Dunou JL s.r.o., Střední školou stavební Jihlava a Damacem Group, s.r.o.

Cílem projektu je prohloubit regionální nabídku dalšího vzdělávání pro technicky zaměřené firmy v kraji Vysočina a zároveň posílit vztah mezi školami, vzdělávacími institucemi a firemní sférou.

Cílovými skupinami projektu jsou lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí a pracovníci technicky zaměřených firem z kraje Vysočina a myšlenka projekt realizovat vyšla z analýzy potřeb těchto cílových skupin.

Jaké služby jsou poskytovány
Svým klientům poskytuje portál Technická Vysočina služby ve dvou rovinách – v rovině Informační a Metodické.

Informací o procesu dalšího vzdělávání je na Internetu možno dohledat obrovské množství, stejně tak ukázek „vzdělávací technologie“ – metodiky, know – how. Technická Vysočina přináší průsečík mezi oběma kategoriemi.

Více informací nalezneta na: http://www.techvys.cz/