Průběh projektu Excelentrí manažer

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: EM, Zdroj: Miloslav Vytasil, Vydáno dne: 13. 01. 2012

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012 realizuje projekt zaměřený na specializované vzdělávání vedoucích pracovníků a manažerů malých a středních firem s názvem
„Excelentní manažer malé a střední firmy“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022.
Cílem tohoto projektu je zlepšení kompetencí manažerů malých a středních firem, nezbytných pro zvládnutí současné složité ekonomické situace, jakož i zvýšení kvality řízení malých a středních firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace cíleného dalšího vzdělávání.

V rámci tohoto projektu bylo k 31. 12. 2011 podpořeno celkem 55 manažerů malých a středních podniků (z toho 39 mužů a 16 žen) v šesti vzdělávacích modulech a to:

Z celkového počtu 55 podpořených účastníků jich bylo 53 úspěšných, což znamená, že složili úspěšně závěrečný test a absolvovali z více jak 80 % prezenční formy výuky konkrétního modulu.

Prezenční forma výuky bude dále probíhat do konce května 2012, přičemž účast na projektu je hrazena z prostředků EU (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a je tudíž zdarma.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.