POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Mafidis, Zdroj: MAFIDIS+, Vydáno dne: 06. 01. 2012

Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině (MAFIDIS+)

Kdy: 19. 1. 2012, 10:00 – 12:00
Kde: Villa Eden, ul. 17. Listopadu 8, Jihlava

Realizační tým projektu MAFIDIS+ Vás srdečně zve na závěrečný seminář projektu Mafidis+, který je určen jak pro poradenské a vzdělávací instituce v kraji Vysočina, tak i pro širší okruh zájemců. Na semináři budou představeny výsledky projektu a finální podoba e-learningového vzdělávacího programu „Rozvoj malé firmy v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině“, který podle projeveného zájmu budou využívat další vzdělávací organizace v kraji Vysočina. Více informací o projektu naleznete na adrese http://www.mafidis-plus.info/

Program semináře:
ČAS AGENDA
09:45 – 10:00 Registrace, občerstvení
10: 00 – 10:15 Přivítání a představení projektu e-learningového vzdělávacího programu “Rozvoj malé firmy v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině
PhDr. Irina Zálišová, ředitelka EPMA
10:15 – 11:30 Prezentace e-learningového vzdělávacího programu a portálu Mafidis+, principy práce s portálem, průvod kurzem a hodnocení účastníků pilotních kurzů.
Ing. Jiří Krump, lektor EPMA a Miroslav Sklenář, PC Help
11:30 – 12:00 Dotazy a otevřená diskuse k výsledné podobě e-learningového vzdělávacího programu
12:00 – 12:05 Závěr a poděkování
12:05 – 13:00 Oběd ve Ville EDEN

Registraci účastníků provádí Lenka Hofmanová do naplnění kapacity (25 osob), hlaste se na email: hofmanova@epma.cz, nebo na tel. 734 646 116