OHK Jihlava je partnerem projektu Technická Vysočina

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Technická Vysočina, Vydáno dne: 24. 10. 2011


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0034
Cílem projektu je prohloubit regionální nabídku a kvalitu dalšího vzdělávání pro technicky zaměřené firmy v kraji Vysočina a zároveň posílení vztahu mezi lektory, vzdělávacími institucemi a firemní sférou. Posílit informovanost firem o nabídce vzdělávacích služeb a naopak vzdělávacích organizací o potřebách trhu práce.

Specifickým cílem projektu je vývoj vzdělávacích programů a metodik za účelem navýšení počtu firem z oblasti MSP, které praktikují systematické vzdělávání svých zaměstnanců a zároveň za účelem zvýšení zájmu o vzdělávání dospělých u lektorů a pracovníků vzdělávacích organizací v kraji Vysočina, včetně rozvoje nových metod ( inforportál) a propojení těchto dvou sfér.
Cíle bude dosaženo vzájemnou provázaností aktivit na podporu dalšího vzdělávání ve firmách a zvyšováním odborné úrovně vzdělávajících pracovníků - lektorů.
Projekt je rozdělení do aktivit vzájemně propojených. Aktivity budou využívat nástroje elektronické podpory vzdělávání, e- learning, e-testing, blenden learning a e-commerce nástroje pro propojení nabídky a poptávky po vzdělávání a budou zaměřeny na následující oblasti :

Výstupy projektu : Žadatel projektu: bit cz training, s.r.o.

Partneři projektu:

Více informací nalezneta na: http://www.techvys.cz/