KHK KRAJE VYSOČINA VÁZ ZVE NA KONFERENCI: "Regionální rozvoj a cestovní ruch"

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Most k partnerství, Zdroj: Šeda, Vydáno dne: 12. 10. 2011

Konference se koná v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť. Pod záštitou Vysoké školy polytechnické Jihlava - Katedry Cestovního ruchu.

Cílem konference je podívat se na ekonomiku českých regionů obecně a především z pohledu cestovního ruchu. Garant konference a programový výbor očekává, že se na konferenci sejdou odborníci z veřejného i soukromého sektoru, kteří budou hodnotit rozvoj regionů z různých pohledů. Zvláště jde o posouzení vlivu cestovního ruchu na rozvoj regionů.

Konference se uskuteční 1. a 2. prosince 2011

Podrobné informace o konferenci, elektronickou přihlášku a pokyny k tvorbě příspěvku naleznete na webové stránce https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/33/menu/92

Zde je ke stažení pozvánka.