PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: SVaV, Zdroj: komora.cz/veletrhy, Vydáno dne: 06. 06. 2011

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu „SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY“ (SVV), jehož nositelem je agentura CzechTrade.

Cílem projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí" (SVV) je koncepčně připravovat a organizovat společné prezentace českých firem a odborných asociací na zahraničních veletrzích a tím podpořit jejich konkurenceschopnost a potenciál na zahraničních trzích.

Oprávnění žadatelé: Podmínky pro MSP a velké podniky Podmínky pro žadatele (komplexně) Co jsou způsobilé výdaje? Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Marková
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82 | 190 00 Praha 9 – Vysočany
T: 266 721 537, M: 724 613 988
Markova@komora.cz | veletrhy@komora.cz | www.komora.cz