Webová aplikace - www.najdikurz.cz

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: TNP, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 25. 05. 2011

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2012 realizuje projekt zaměřený na podporu nabídky dalšího vzdělávání s názvem „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0027,

Na základě svých mnohaletých zkušeností a výsledků realizovaných analýz došla Okresní hospodářská komora Jihlava k závěru, že v současném konkurenčním prostředí již nestačí pouze jednorázové znalosti, aby bylo možné obstát na dynamicky se měnícím trhu práce, ale je potřeba neustále získávat a rozšiřovat svoje klíčové dovednosti, vědomosti a kompetence prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Důležitým aspektem pro zapojení jedinců do dalšího vzdělávání je posílení jejich informovanosti o možnosti přístupu k nabídce vzdělávacích akcí. Jedním z účinných nástrojů je „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“, které spojuje informace do komplexního systému.

Lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí zde pravidelně aktualizují nabídku svých služeb a reagují na poptávky uživatelů vypsáním požadovaných kurzů. Mají tak k dispozici unikátní marketingový nástroj pro analýzu poptávky po vzdělávacích akcích v Kraji Vysočina.

Zájemci o další vzdělávání pak na jednom místě najdou přehledně veškerou nabídku kurzů, čímž ušetří čas při jejich hledání. V široké nabídce kurzů si tak mohou vybrat o jaké dovednosti, vědomosti nebo kompetence budou mít zájem. Z více podobných nabídek si mohou podle zvolených kritérií vybrat tu, která jim bude nejvíce vyhovovat, a na vybraný kurz se mohou okamžitě přihlásit.

Uživateli umožňuje aplikace přehledné sledování navštívených kurzů, zasílání informací o nově vypsaných kurzech dle zadaných kritérií a hlavně zadávání poptávky po kurzu „šitém na míru“, který zde není vypsán. Tyto služby ocení i personalisté ve firmách, kteří mají navíc možnost pomocí vytvořených skupin na jednotlivé kurzy přihlásit hromadně i více zaměstnanců. Navíc jeden zaměstnanec může být i ve více skupinách, což při přihlašování usnadní práci. Pro více informací o tomto projektu kontaktujte: Bc. Martin Sedlák, tel: 561 114 323, e-mail: najdikurz(at)hkjihlava.cz