NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE – SPOJENÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÉ PRAXE NEBOLI TECHNET

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: TechNet, Zdroj: KHKKV, Vydáno dne: 20. 07. 2011


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis projektu:
Cílem projektu je přispět k odstranění komunikačních bariér mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry a nastavení takových společných aktivit, které umožní systematickou a dlouhodobou spolupráci partnerů zapojených v projektu. Realizátorem projektu je Technická univerzita v Liberci spolu s partnery Hospodářskou komorou ČR, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českým vysokým učením technickým a agenturou CzechInvest. V projektu jde mimo jiné o vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií, která zahrnuje hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby.

Služby projektu pro podnikatele a firmy:
V rámci projektu byla vytvořena tzv. Kontaktní místa. Vyškolení pracovníci na nich podnikatelům nabídnou pomoc při komunikaci s odbornou sférou inovací a výrobků, mj. poskytnou kontakty na konkrétní akademické pracovníky, kteří mohou pomoci řešit aktuální problémy při výrobě, a to nejen textilu a nanovláken. Na kontaktní centra se mohou obracet podnikatelé nejen z textilního průmyslu, ale i z jiných odvětví, kde se uplatňují textilní výrobky – stavebnictví, automobilového průmyslu, obuvnictví atd. Síť kontaktních míst je schopna operativně řešit požadavky partnerů projektu, přinášet aktuální informace o vzájemné spolupráci a zlepšit konkurenceschopnost firem prostřednictvím zapojení inovací do výroby.

Kontaktní místa:
KHK Jihočeského kraje – Husova 9, 370 01 České Budějovice
KHK Jihomoravského kraje - Heršpická 813/5, M-palác, 639 00 Brno
KHK Královéhradeckého kraje - Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
KHK Moravskoslezského kraje - Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
KHK Olomouckého kraje - Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
KHK Pardubického kraje - Nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
KHK Plzeňského kraje - Tylova 57, 316 00 Plzeň
KHK Středočeského kraje - Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
KHK Ústeckého kraje - Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
KHK kraje Vysočina – Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava
KHK Zlínského kraje- Vavrečkova 5262, (bývalý areál Svit, 23. budova), 760 01 Zlín
RHK Poohří - U Divadla 339, P.O.BOX 89, 356 01 Sokolov