INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: VZOS, Vydáno dne: 22. 09. 2010

„VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ“
registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00005

Od měsíce ledna 2010 se Okresní hospodářská komora (OHK) Jihlava jako jeden z partnerů Regionální hospodářské komory Brno podílí na realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví“. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem podnikajících ve stavebnictví, které jsou členy 13, do projektu zapojených, hospodářských komor, případně členy Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví České republiky.

Za OHK Jihlava je do projektu zapojeno celkem 12 níže uvedených stavebních firem: Celkový počet zapojených zaměstnanců těchto firem je 183. V rámci 12 klíčových vzdělávacích aktivit, zaměřených na komunikační, obchodní, manažerské, IT, environmentální, jazykové, právní a řemeslné dovednosti, jakož i na systém kvality stavební výroby, se za období realizace projektu od ledna 2010 do konce června 2010 do projektu aktivně zapojilo již 8 firem a bylo proškoleno celkem 55 jejich zaměstnanců. Ze strany aktivně zapojených stavebních firem převažuje největší zájem o jazykové vzdělávání (zejména o anglický jazyk), dále o IT kurzy a kurzy zaměřené na manažerské dovednosti.

Zbylé tři, dosud aktivně nezapojené, firmy plánují se započetím vzdělávacích aktivit koncem roku 2010.

Jednotlivé semináře jsou realizovány buď formou uzavřených (firemních) kurzů, tj. kurzů pro zaměstnance pouze jedné firmy, nebo formou otevřených (veřejných) kurzů, tj. společných kurzů pro zaměstnance různých firem.

Největší problémy spojené s realizací projektu spočívají:

Období realizace projektu je od ledna 2010 do listopadu 2012 a jeho hlavním cílem je zvýšit odborné znalosti, kompetence, kvalifikaci a adaptabilitu zaměstnanců a s tím spojenou konkurenceschopnost zapojených stavebních firem, aby tak bylo podpořeno i stavebnictví, jako jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství České republiky.

Za účelem úspěšné realizace projektu OHK Jihlava hledá další členské stavební firmy, které by byly náhradníky, v případné odstoupení některé zapojené firmy z projektu.

Kontaktní osobou za OHK Jihlava je:

Miloslav VYTASIL
tel.: 724 775 173 / GSM: 602 152 899 / fax: 561 114 300
e-mail: vytasil@hkjihlava.cz
V Jihlavě dne 22. září 2010

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.