Projekt: Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: TNP, Vydáno dne: 12. 07. 2010

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2012 realizuje projekt zaměřený na podporu nabídky dalšího vzdělávání s názvem

„Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0027.

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina a zefektivnění procesů vyhledávání a nabízení vzdělávacích akcí s cílem zvýšit konkurenceschopnost cílových skupin v kraji Vysočina.

Okresní hospodářská komora Jihlava zjistila, že v současné době už nestačí jednorázové poznatky, aby bylo možné obstát na dynamicky se měnícím trhu práce. Je potřeba neustále zvyšovat svoji konkurenceschopnost a získávat nové klíčové dovednosti, vědomosti a kompetence prostřednictvím dalšího vzdělávání. Důležitým aspektem pro posílení účasti jedinců na dalším vzdělávání je posílit informovanost a přístup k nabídce vzdělávacích akcí. Účinným nástrojem bude právě vytvořené „tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“, které spojí informace do komplexního systému.
Při průzkumu, který Hospodářská komora realizovala před podáním projektové žádosti, byly zjištěny skutečnosti, které svědčí jednoznačně o potřebnosti realizovat tento projekt, který zaplní mezeru na trhu databází a portálů dalšího vzdělávání.

Účastníci dalšího vzdělávání zapojení do realizace aktivit budou motivováni zejména získáním dovedností, vědomostí a kompetencí, které povedou ke zvýšení jejich kvalifikace a konkurenceschopnosti na trhu práce, přehlednou a aktuální nabídkou vzdělávacích akcí většiny vzdělávacích institucí v kraji Vysočina na jednom místě, snadným a přehledným on-line vyhledáváním požadované vzdělávací aktivity a možností on-line přihlášení se na vyhledaný kurz, jakož i možností hodnocení úrovně poskytovaných služeb vzdělávacích institucí a jejich porovnání.

Lektoři a pracovníci vzdělávacích institucí zapojení do realizace aktivit budou motivováni možností aktivně se podílet na fungování efektivního nástroje ke zvýšení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina bezplatnou propagací a možností reagovat na on-line poptávky.

Projekt přispěje k zefektivnění procesů dalšího vzdělávání, zejména vyhledávání a nabízení vzdělávacích akcí. Účastníkům dalšího vzdělávání nabízí úsporu času, prezentaci kvalitních a aktuálních informací, uživatelsky příjemné prostředí a pohodlný třídící systém informací, možnost zadání poptávky po přesně cíleném školení a po vzdělávacích programech „šitých na míru“, možnost získání požadované vzdělávací akce, bezplatné odborné poradenství, diskusní fórum a možnosti komparace konkurenčních nabídek. Lektorům a pracovníkům vzdělávacích institucí nabízí unikátní marketingový nástroj, nástroj pro analýzu poptávky po vzdělávacích akcích v kraji Vysočina a ucelený přehled o nabídkách konkurenčních firem. Konkrétní přínosy projektu zjednoduší uchazečům o další vzdělávání orientaci na trhu vzdělávacích aktivit, usnadní výběr vzdělávacího produktu a umožní zadání on-line poptávky po konkrétní vzdělávací akci. Vzdělávacím institucím umožní „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ prezentovat nabídku svých služeb na specializovaném interaktivním portálu.

Výsledkem projektu bude Databázový program "Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí" v kraji Vysočina.