Projekt: Excelentní manažer malé a střední firmy

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: EM, Vydáno dne: 12. 07. 2010

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2012 realizuje projekt zaměřený na specializované vzdělávání vedoucích pracovníků a manažerů malých a středních firem s názvem
„Excelentní manažer malé a střední firmy“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022.
Cílem tohoto projektu je zlepšení kompetencí manažerů malých a středních firem, nezbytných pro zvládnutí současné složité ekonomické situace, jakož i zvýšení kvality řízení malých a středních firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace cíleného dalšího vzdělávání.

V případě zájmu o zařazení do tohoto projektu kontaktujte: Ing. Miloslav Ileček, tel: 561 114 321 | mob: 603 253 941 | mail: ilecek(at)hkjihlava.cz

Okresní hospodářská komora Jihlava od svého založení sleduje zájmy a potřeby především malých a středních podnikatelů, kteří nejvíce potřebují a vyhledávají její poradenské a vzdělávací služby. Zejména v poslední době lze vysledovat absenci specializovaného vzdělávání zaměřeného právě na segment vedoucích pracovníků a manažerů malých a středních podniků. Firmy této velikosti většinou nemají zpracovány vlastní firemní plány vzdělávání, které by systematicky realizovali a inovovali. Tento stav je způsoben tím, že sami manažeři a vedoucí pracovníci žádné systematické vzdělávání ani sami neabsolvují, stav je podle jejich vyjádření způsoben zejména maximálním vytížením při řízení firmy a jejích procesů. Situaci zde ještě komplikuje běžná praxe, kdy jeden manažer odpovídá ve firmě za výkon několik různých činností a často i za všechny. To klade vysoké nároky na jeho osobní vlastnosti, osobní dovednosti a odborné znalosti.
Při průzkumu, který Hospodářská komora realizovala před podáním projektové žádosti, byly zjištěny skutečnosti, které svědčí jednoznačně o potřebnosti realizovat tento projekt, vytvořit pro podnikatele a manažery takový vzdělávací program, který svými parametry a moderní koncepcí umožní každému jeho absolvování a zároveň vytvoří podmínky pro změnu přístupu ke vzdělávání v celé firmě.

Manažeři a podnikatelé budou zapojeni do realizace aktivit a motivováni několika způsoby:

Projekt přispěje k řešení specifických aspektů práce manažerů MSP a podnikatelů a přinese jim relevantní poznatky využitelné v jejich každodenní praxi. Pomůže jim řešit pracovní problémy v nejrůznějších oblastech a to jak v odborné, tak i vztahové rovině. Konkrétní přínosy projektu budou spočívat ve zvýšení osobních kompetencí v oblastech komunikačních dovedností, řízení lidských zdrojů, v komunikaci s vnějším i vnitřním klientem a ve zlepšení firemních výsledků a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Výsledkem projektu bude Manuál vzdělávacího programu "Excelentní manažer MSP".