KHK kraje Vysočina je partnerem projektu: Most k partnerství

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Most k partnerství, Zdroj: KHK KV, Vydáno dne: 15. 06. 2010

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava - "Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť" - reg. číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

Cílem projektu je posílení vztahů mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a partnery projektu, za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků a praktické spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou.

Časový harmonogram projektu: leden 2010 - prosinec 2012.

Bližší informace o projektu najdete na: