Výsledek výzvy k podávání nabídek

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Výběrová řízení, Vydáno dne: 12. 04. 2010

pro zakázku: Vývoj, dodávka a správa komplexního řešení on-line vzdělávacího programu pro 8 vzdělávacích modulů

Číslo zakázky:č. 2010/1.3/2/10
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/02.0030
Název projektu: Projekt – vzdělávání vedoucích pracovníků škol
Název zakázky: Vývoj, dodávka a správa komplexního řešení on-line vzdělávacího programu pro 8 vzdělávacích modulů
Datum vyhlášení zakázky: 23. 3. 2010
Název/obchodní firma zadavatele: Hospodářská komora Jihlava
Benešova 13
586 01 JIHLAVA
Název obchodní firma vybraného dodavatele: MELKER Media s. r. o.
Sídlo dodavatele: Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10 - Michle
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Jan BACÍK
IČ dodavatele: 28929101