OSM MODULŮ PRO DVPP

Autor: Ing. Romana Bendová <bendova(at)komora.cz>, Téma: OSM MODULŮ PRO DVPP, Vydáno dne: 19. 01. 2010

OPVK
Projekt je zaměřen na realizaci pilotního vzdělávání řídících pracovníků a ostatních pedagogických pracovníků partnerských škol.

Hlavním cílem projektu je zvýšit, rozšířit a prohloubit odborné specifické kompetence těchto pracovníků za účelem zkvalitňování vzdělávání.

V průběhu trvání projektu se uskuteční 8 obsahově kompaktních vzdělávacích modulů (semináře, workshopy a příklady best practise) celkově v rozsahu min. 128 hod. Současně bude řídícím pracovníkům a pedagogům k dispozici e-learningová aplikace.

Partnerské školy zapojené do projektu: