Výsledek výzvy k podání nabídek

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: RzvkV, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 28. 12. 2009

Číslo zakázky: 4189
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00369
Název projektu: Rozvoj zaměstnanců v kraji Vysočina
Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členských firem Hospodářské komory Jihlava
Datum vyhlášení zakázky: 30. listopadu 2009
Název / obchodní firma zadavatele: Hospodářská komora Jihlava
Pořadí hodnocených nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů (název/obchodní firma, sídlo/místo podnikání/bydliště, IČ): 1. BanCon s. r. o., Wenzigova 2, Plzeň, IČ 49789091 2. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, IČ 71226401
Poznámka:

POLYGLOT, spol. s r.o.
Mečislavova 223/8
Praha 4
IČ: 4712418

Z hodnocení byla vyloučena nabídka č. 1 (POLYGLOT, spol. s r.o.), neboť neobsahovala celkovou nabídkovou cenu, výpis z OR je starší 90-ti dnů, výpis z OR nebyl dodán v originále či úředně ověřené kopii, živnostenský list byl předložen v kopii, nikoliv v originále nebo v ověřené kopi. Čestné prohlášení o bezdlužnosti bylo předloženo rovněž pouze v neověřené kopii.

V Jihlavě dne 18. 12. 2009