Tisková zpráva k „Interkulturnímu workshopu pro české a rakouské ženy v oblasti podnikání“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Workshop, Zdroj: KHK kraje Vysočina, Vydáno dne: 29. 10. 2009

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Hornu pořádala v Telči dne 20. 10. 2009 Interkulturní workshop pro české a rakouské ženy v oblasti podnikání. Akce se zúčastnilo celkem 12 podnikatelek, asistentek a manažerek z obou příhraničních regionů. Workshop si kladl za cíl, poskytnout účastnicím co nejvíce informací týkajících se mezikulturních vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem.

Díky zkušenostem expetky z Rakouska, Mag. Sandry Kitzmüller , která program workshopu připravila, dostaly účastnice celkový přehled o historii pojmu „Interkulturní“ a seznámily se se studiemi podnikových kultur. Po této prezantaci následoval krátký jazykový kurz, při kterém se rakouské účastnice učily základní české výrazy, jako je například „ Dobrý den“ a české naopak ty německé. Workshop byl opravdu pestrý a interaktivní, především práce ve skupinkách, kterou tvořily české i rakouské podnikatelky, pomohla odstranit tzv. Interkulturní bariéru. Zajímavou částí byla osobní prezentace české a rakouské skupiny, která se poté vyvinula v rozsáhlou diskuzi a my tak mohly porovnat rozdíly při obchodním jednání Rakušanů a Čechů. Paní J.Voláková z firmy MV technik s.r.o. uvedla: „ Překvapilo mě, že i když jsou naše dějiny společné, kolik rozdílů jsem při osobních prezentacích našly, chování rakušanů se od toho našeho přece jenom ve spoustě vecí líší.“ Historie, náboženství a obchodní vztahy mezi Rakouskem a Českou republikou, to včechno bylo prezentováno Ing. Evou Farkačovou z Dolnorakouské rozvojové agentury Ecoplus, ta čerpala především ze svých vlastních zkušeností, protože se v oblasti česko- rakouské spolupráce pohybuje již 25 let. Poslední část akce byla zaměřena na marketing v obou zemích. Účastnice mohly představit marketinogové nástroje, které jejich firma nejvíce využívá. a to ne jenom ve spolupráci se zahraničním trhem. Cílem tohoto workshopu bylo podpořit ženy v oblasti podnikání na Vysočině a v Dolním Rakousku, zprostředkovat jim nové kontakty a seznámit je se sousední zemí i z kulturního hlediska. Vzhledem k tomu, že akce sklidila velké úspěchy bude Krajská hospodářská komora kraje Vysočina i v budoucnu připravovat podobná setkání.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj.