Rozvoj zaměstnanců v kraji Vysočina

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: RzvkV, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 19. 10. 2009

Charakteristika hlavních cílů

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit další profesní vzdělávání v kraji Vysočina, které přispěje ke zvýšení uplatnitelnosti zaměstnanců našich členů na trhu práce, což je důsledek a zároveň cíl tohoto projektu.
Nově nabyté znalosti a dovednosti přispějí ke zvýšení produktivity práce, což má za následek růst ekonomických firemních ukazatelů, tím se firma stane na trhu více konkurenceschopná.
Při vzdělávání budou využity inovační formy vzdělávání, které podporují rozvíjení funkční gramotnosti. Zaměstnanci budou schopni efektivněji vyhodnocovat informace o využívání nových technologií, pracovních postupů a možnosti jejich uplatnění ve firmě.

Identifikace operačního programu a výzvy
Název operačního programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu:Adaptabilita a konkurenceschopnost
Číslo oblasti podpory:4.1.1
Název oblasti podpory:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vyhlašovatel projektu:ŘO OP LZZ
 
Identifikace projektu
Název projektu:Rozvoj zaměstnanců v kraji Vysočina (Rozvoj HR)
Realizátor projektu:Hospodářská komora Jihlava
Délka projektu:1.9.2009 – 31. 8 2011
Trvání:24 měsíců
Cílová skupina:Malé a střední firmy z kraje Vysočina
Předpokládaný počet zapojených osob180 zaměstnanců z 11 firem

Zdůvodnění potřebnosti

Způsob vzdělávání

Organizační formy:

Evaluace Plánované aktivity
 1. Ustanovení řídícího týmu
 2. Výběr školitelů
 3. Upřesnění náplně vzdělávacích aktivit a jednotlivých modulů
 4. Tvorba a správa e-learningového programu
 5. Školení e-learningového programu
 6. Vzdělávací modul marketing
 7. Vzdělávací modul prodejní dovednosti
 8. Vzdělávací modul řízení lidských zdrojů
 9. Vzdělávací modul jazyková příprava
 10. Vzdělávací modul ekonomika a finance
 11. Vzdělávací modul IT dovednosti
 12. Vzdělávací modul osobní a manažerské kompetence
 13. Vzdělávací modul ostatní vzdělávánní
Cílové skupiny

Zaměstnanci

Specifické skupiny zaměstnanců Zaměstnavatelé Inovativnost projektu Udržitelnost projektu Kontaktní údaje