Hospodářská konference Vysočina - Waldviertel

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: HkVW, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 10. 03. 2009Charakteristika hlavních cílů

Plánujeme dvě jednodenní konference, na které bude navazovat sportovní program. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt s příhraničním dopadem bude se každá akce konat v jednom ze zúčastněných regionů - jaro, podzim 2009. Předpokládaný počet účastníků na jedné akci je cca 70. Jeden z hlavních bodů konference bude představení obou regionů, zajímavých těžišť v oblasti podnikání a rozvoje, dále budou poskytnuty informace týkající se omezení pohybu zaměstnanců služeb v Rakousku a to zejména proto, že osvěta mezi podnikateli na Vysočině stále chybí. Chceme tak zabránit případným potížím při porušení rakouských předpisů a legislativy. Odpolední sportovní program přispěje k vzájemnému poznání podnikatelů, odstraní nedůvěru a firmy se tak budou moci neformálně setkat a pobavit se o možnostech spolupráce, upevnit již fungující kooperace a dále poměřit své sportovní dovednosti. Na této akci bude zajištěn kvalitní tlumočnický servis. Myslíme si, že touto formou můžeme oba regiony více poznat a upevnit tak spolupráci, která se mezi podnikateli vytváří, sportovní prostředí vytvoří vhodnou atmosféru, která přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti firem z obou regionů.

Obecné údaje o projektu
Název projektu:Hospodářská konference Vysočina - Waldviertel
Název žadatele:Hospodářská komora Jihlava
Název partnera:Projektverein Waldviertel
Území dopadu projektu:Vysočina, Waldviertel
Začátek – konec:1.3. 2009- 31.12. 2009

Obsah projektu

Hospodářská komora Jihlava aktivně podporuje rozvoj podnikání v regionu Vysočina . Na základě dobrých vztahů s příhraničním regionem Dolního Rakouska a úspěšně realizace projektů chceme navázat na tuto spolupráci a uspořádat pro podnikatelskou veřejnost v regionu Vysočina a Waldviertel "Hospodářskou konferenci", setkání people to peple, jejímž odpoledním programem by bylo sportovní neformální setkání firem z obou regionů. Konference je příležitostí ke vzájemnému poznání obou regionů. Osobním poznáním firem a komunikací budou odstraněny někdy dosud přetrvávající mentální bloky a obavy z jiného než českého či rakouského obchodního partnera. Podnikatelé budou mít tak možnost dozvědět se více o aktivitách organizací, které podporují hospodářské aktivity na obou stranách hranice a při odpoledním programu bude prostor k navázání obchodních kontaktů, které mohou přerůst ve vzájemnou dlouhodobou a pro oba partnery výhodnou spolupráci.

Přeshraniční dopad projektu

Hlavním přínosem je posílení regionální hospodářské struktury v příhraničí a zajištění udržitelného hospodářského rozvoje v obou cílových regionech. Stěžejním cílem projektu je prohloubení hospodářské spolupráce, vzájemné předávání zkušeností a poznatků, know-how transfer, poskytování informačního hospodářského servisu prostřednictvím realizátora projektu a projektového partnera. Cílové skupiny budou lépe informovány o možnostech podnikání v příhraničním regionu a získají ucelené informace a kontakty.Prostřednictvím projektu se podnikatelé lépe poznají a případně prohloubí svoji dosavadní spolupráci.