CRIBIS – služba Okresní hospodářské komory Jihlava

Autor: Bc. Michal Podolák MBA <podolak(at)komora.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Vydáno dne: 23. 01. 2009

Potřebujete zhodnotit finanční stav nového klienta nebo dodavatele? Ověřit spolehlivost stávajících obchodních partnerů? Předcházet platební neschopnosti? Pak možná oceníte CRIBIS – službu OHK Jihlava a CCB (společnost působící v oblasti řízení úvěrového rizika a organizátor Bankovního a Nebankovního registru klientských informací).

V přehledných zprávách můžete získat informace o firmách, které slouží zejména pro jejich hodnocení z pohledu spolehlivosti a důvěryhodnosti a určují tak míru rizika při obchodní spolupráci s těmito subjekty.

V případě zájmu stačí zaslat IČ subjektu a požadovaný typ zprávy, která Vám bude zpravidla obratem zaslána (v případě, že nejsou aktuální informace k dispozici on-line, jsou většinou doplněny do tří dnů). Platba probíhá fakturou dle ceníku CRIBIS.

Typy zpráv:

Přehledná zpráva (350Kč)

Přehledná zpráva obsahuje komplexní údaje o společnosti: identifikační údaje (adresa, údaje o registraci), vlastnická struktura, personální složení (představenstvo/jednatelé, dozorčí rada/kontrolní komise) a podíl na trhu. Report rovněž obsahuje tyto důležité prvky: finanční výkazy, účty, finanční ukazatele, odvětvové indikátory a regionální analýzy. Cennou součástí tohoto reportu je CCB Index. Jedná se o ukazatel hodnocení rizika, který vytvořila CCB a který ukazuje obchodní riziko spojené s danou společností z pohledu jejích obchodních partnerů.

Finanční zpráva (450Kč)

Finanční zpráva nabízí podrobné informace o finančním stavu společnosti, pochopitelně včetně identifikačních údajů (celý název společnosti, adresa, údaje o registraci). Report obsahuje údaje z finančních výkazů, údaje o obchodním obratu, finanční ukazatele a také pohled na odvětví a region, v němž společnost působí.

Kreditní zpráva (550Kč)

Kreditní zpráva podává rychlý přehled včetně identifikačních údajů (celý název společnosti, adresa, údaje o registraci). Cennou součástí tohoto reportu je CCB Index. Jedná se o ukazatel hodnocení rizika, který vytvořila CCB - Czech Credit Bureau a který ukazuje obchodní riziko spojené s danou společností z pohledu jejích obchodních partnerů. Tento report obsahuje také vybrané finanční ukazatele, skupinové analýzy a také pohled na odvětví a region, v němž společnost působí, a podíl na trhu.

Komplexní zpráva (950Kč)

Komplexní zpráva je nejkomplexnější report v naší nabídce. Obsahuje komplexní sadu informací - identifikační údaje, finanční stav, obrat, vlastnickou strukturu, pohled na odvětví a region, v němž společnost působí. Pokud report není k dispozici online, lze jej jednoduše objednat offline a report bude v brzké době buď zaslán na e-mail klienta, nebo jej uložíme do klientova úložiště na prodejním portálu.

Diagram vazeb (50Kč)

Diagramy vazeb (Relation Charts) nabízejí grafickou podobu obchodních vazeb společnosti a jejích klientů, partnerů, dodavatelů a dalších třetích stran. Uživatelé si grafy mohou upravovat a ukládat vyhovující zobrazení. V grafu jsou rovněž zobrazeny základní údaje o každé společnosti.

Ukázky jednotlivých zpráv a další informace naleznete na:

http://www.cribis.cz/basic/products.asp

Kontaktujte nás:

e-mail: podatelna@hkjihlava.cz
tel: 567 309 320