Přihláška a organizační pokyny na semináře nebo školení.

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 03. 01. 2011Semináře se konají v sídle Okresní hospodářské komory Jihlava, Benešova ul. 13, 2.patro

Účastnický poplatek na semináři (pokud není uvedeno jinak):

Platbu uhraďte nejpozději 2 dny před konáním semináře na číslo účtu 108360446/0300, VS u každého semináře

Organizační pokyny:

Přihlašování a aktuální informace:
Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, Jihlava, 58601; http://www.hkjihlava.cz/; Přihlásit se můžete zde: podatelna@hkjihlava.cz; tel.:567 309 320

Nebude-li přihláška zaslána zpět na HK, vystavují se účastníci riziku, že jim nebudou případné změny oznámeny.
Účastnický poplatek včetně 20 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a.s. pobočka Jihlava, č.ú.: 108360446/0300 nejpozději 2 dny před konáním semináře. Variabilní symbol: dle jednotlivé semináře. Přihlášku zašlete na: Hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava,
tel.:567 309 320, e-mail: podatelna@hkjihlava.cz