Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2007

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Zahraniční obchod, Vydáno dne: 17. 06. 2008

Malé a střední podniky (MSP – podnikající fyzické a právnické osoby) jsou významnou součástí podnikatelské sféry České republiky. V České republice se podílejí 61,38% na zaměstnanosti a 52,62% na účetní přidané hodnotě, podněcují konkurenční dynamiku podnikatelské sféry.

Kompletní zpráva o malém a středním podnikání z MPO: DOC; ZIP