ABI - Hospodaříme v Evropě!

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: ABI, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 07. 04. 2008

Nová iniciativa Hospodářské komory Jihlava

EU s textem

ABI

Příhraniční hospodářské vztahy nabízejí mnoho šancí především malým a středním podnikatelům. Těchto šancí se musí využít! Touto iniciativou zahajuje Hospodářská komora Jihlava novou kapitolu práce na síti kooperací podnikatelů příhraniční oblasti. Jde o to, posílit konkurenceschopnost provozů prostřednictvím výhodnějších a nebo nových obchodních kontaktů. Firmy z Vysočiny představí svoji nabídku rakouským hospodářským provozům (nikoliv konečným spotřebitelům!) a naopak.
Hospodářská komora Jihlava organizuje na podzim první setkání: 2. listopadu se v rakouském Gross Siegharts představí české firmy. Vlastní jádro těchto setkání tvoří po krátkém vzájemném seznámení, osobní rozhovory (nabídka, cena, rabaty, podmínky dodávky).
V pondělí dne 11.9. 2006 se konalo setkání ředitele Hospodářské komory Jihlava Ing. Prchala a prezidenta organizace IIZ Gross Siegharts pana Koczura. Tématem tohoto setkání byla dohoda o vzájemné spolupráci a podpoře při organizování těchto setkání jak na české tak i rakouské straně.

abi1