Znalostmi k prosperitě - UKONČENO

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Projekty 2004-2006, Vydáno dne: 04. 04. 2008

KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRAJE VYSOČINA

Pořádala projekt s názvem Znalostmi k prosperitě – kraj Vysočina, který schválil Úřad práce v Jihlavě Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů finanční podporu. Projekt byl zaměřen na zvýšení znalostí v oblasti výpočetní techniky, jazyků, komunikace, daní, účetnictví, práva, bezpečnosti práce, norem ISO, personalistiky a manažerských dovedností. Cílovými skupinami projektu byli zaměstnanci malých a středních firem v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na základě konzultace s nimi jsou jim vybírány vhodné formy vzdělávání jako jsou odborné semináře, intenzivní kurzy, individuální konzultace nebo e-learning. Firmy si hradí pouze část nákladů, zbytek je hrazen z prostředků tohoto projektu.