Czech POINT: výpisy, vidimace a legalizace

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 31. 12. 2013

www.czechpoint.cz

S námi máte ke všemu blíž

Kontaktní místo veřejné správy Okresní hospodářské komory Jihlava (Czech POINT) vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS).Jak lze výpis získat

Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

Ceník (platný od 1. 2. 2017):

Vydání ověřeného výpisu z:

1. stranadalší
strana
Obchodního rejstříku 90,- Kč 50,- Kč
Rejstříku spolků 90,- Kč 50,- Kč
Rejstříku nadací 90,- Kč 50,- Kč
Rejstříku ústavů 90,- Kč 50,- Kč
Rejstříku společenství vlastníků jednotek 90,- Kč 50,- Kč
Rejstříku obecně prospěšný společností 90,- Kč 50,- Kč
Živnostenského rejstříku 90,- Kč 50,- Kč
Katastru nemovitostí 90,- Kč 50,- Kč
Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy 90,- Kč -
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran) 100,- Kč neúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran) 100,- Kč neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby 60,- Kč 50,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 90,- Kč 50,- Kč
Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) 90,- Kč 50,- Kč
Insolvenčního rejstříku 90,- Kč 50,- Kč
Registru obyvatel 90,- Kč 50,- Kč
Registru osob 90,- Kč 50,- Kč
Registru osob - výpis z veřejné části 90,- Kč 50,- Kč
Registru obyvatel - přehledu využití údajů 90,- Kč 50,- Kč
Registru osob - přehled využití údajů 90,- Kč 50,- Kč
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 50,- Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) 30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu) 30,- Kč
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis) 30,- Kč
Podání žádosti o změnu údajů v registru obyvatel bezplatně
Podání žádosti o změnu údajů v registru osob bezplatně
Podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě bezplatně
Provedení tzv. Zprostředkované identifikace 200,- Kč

Všechny částky jsou uváděny v Kč.