Vznik a poslání

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: O nás, Vydáno dne: 20. 11. 2007VznikPoslání

Hlavním posláním Okresní hospodářské komory Jihlava je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména sousedících.