Ověřování certifikátů o původu

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 02. 01. 2014

Certifikát o původu / European Community Certficate of OriginCertfikát o původu zboží je veřejná listina.

Původ zboží je definován v "Nařízení vlády (EHS) č.2913/92 - Celní kodex Spoločenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a "Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis."

Co s sebou
Návod k vyplnění
Podací lístek č.1
Znění plné moci
Tisk na tiskárně I. - tato wordovská tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně
Tisk na tiskárně II. - tato excelová tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně

Vzory vyplnění:

Vzor plné moci
Podací lístek č.1

Vzory vyplněného tiskopisu

 • Vzor A
 • Vzor B
 • Vzor C

  Jak na to?

  1. u nás zakoupíte tiskopis certifikátu o původu (4 listy = 20,- Kč)
  2. tiskopis vyplníte podle návodu
  3. jako pomůcku můžete využít vzor vyplnění
  4. žádost (růžový list tiskopisu - APPLICATION) podepíše statutární zástupce firmy nebo osoba, která má plnou moc od statutárního zástupce
  5. certifikát bude ověřen po předložení všech nutných dokumentů na Okresní hospodářské komoře Jihlava.
  6. V případě vyplnění certifikátu od nás = 80,- Kč
 • Za ověření zaplatíte dle platného ceníku (od 1.1.2019): Za kopírování a tisk účtujeme:
  Stránka A4 2,- Kč/stránku  - jednostranně
  Stránka A4 2,5 Kč/list  - oboustranně


  K výše zmíněné problematice poskytujeme konzultace.

  Kontakt
  Kateřina Marousková
  tel: 561 114 301
  e-mail: marouskova@hkjihlava.cz

  Najdete nás na mapě zde